Marketplace to określenie na rynek sprzedaży Amazon dedykowany do danego kraju. W Europie posiadamy 5 odrębnych marketplaców Amazon, to jest marketplace niemiecki amazon.de, francuski amazon.fr,, włoski amazon.it , hiszpański amazon.es oraz brytyjski amazon.co,uk