Vendor to model sprzedaży w którym właściciel marki sprzedaje produkty do Amazon. Amazon staje się właścicielem produktu, sprzedaje go jako Amazon oraz ustala politykę cenową. Program Vendor skierowany jest przede wszystkim do właścicieli marek i funkcjonuje na zasadzie „invite only” czyli Amazon zaprasza do współpracy wybrane marki. Sprzedaż do Amazon za pośrednictwem Vendor odbywa się za pośrednictwem dedykowanego do tego celu panelu Vendor.