Nowości

Opłata za „Carton Information Compliance” lub nazywana również „No Carton Content Label” wchodzi w życie 4.03.2019. 2 roku 2018 dostawcy w programie Vendor otrzymywali informację na temat Non Compliance jednak były to jedynie informacje a opłaty nie były naliczane. To zmienia się od 4.03.2019.

Carton Information Compliance dotyczy wymagań jakie powinien spełniać każdy karton wysłany do Amazon FC. Jeśli karton nie będzie posiadał odpowiedniej etykiety zawierającej informacji na temat zawartości danego kartonu, naliczona zostanie opłata w wysokości EUR 0,05 za każdą przesłaną sztukę w danym kartonie. Opłata naliczana może być do każdego kartonu w danym ASN.

Aby uniknąć opłat należy upewnić się że:

  1. Karton posiada prawidłową etykietę zawierającą poprawny 20 – cyfrowy kod (GS1 SSCC or AMZNCC) w postaci tekstowej oraz kodu kreskowego
  2. Etykieta zawierać musi numer ASN/BOL w formie tekstowej i preferowalnie w formie kodu kreskowego lub listę PO których dotyczy dany karton
  3. Notyfikację ASN oprócz normalnie wymaganych informacji powinna zawierać te same informacje które znajdą się na kartonie (GS1 SSCC or AMZNCC)

Wzór etykiety na karton dla użytkowników Vendor Central:

Wzór etykiety na karton dla użytkowników SSCC – EDI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz