/ Sprzedaż na Amazon / Sprzedaż na Amazon a podatek VAT – podstawowe zasady dla sprzedawców FBM i FBA

Aktualności Go2Market

Zobacz, co słychać w świecie Amazon
Poradnik

Sprzedaż na Amazon a podatek VAT – podstawowe zasady dla sprzedawców FBM i FBA

Niezależnie od kraju, w którym prowadzisz działalność, przestrzeganie przepisów dotyczących podatku VAT jest obowiązkowe. Jest to relatywnie skomplikowany problem, który nie wysuwa się na pierwszy plan w prowadzonej działalności, ale jednak jest czymś, co potencjalnie może zagrozić całemu biznesowi. Prawidłowe rozliczanie VAT komplikuje się w momencie, kiedy sprzedaż i wysyłka produktów do klientów odbywa się z i do różnych krajów Unii Europejskiej.

Zmiany w rozliczaniu podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

Dlaczego jest to Wyzwanie przez duże „W”? Mianowicie dlatego, że przepisy dotyczące podatku VAT we Wspólnocie są bardzo zróżnicowane – niektóre z nich odnoszą się do konkretnego kraju, a inne obowiązują w całej UE. Przykładem tego ostatniego jest wprowadzenie w lipcu 2021 roku pewnych nadrzędnych rozwiązań kompleksowej obsługi VAT, czyli tak zwanego One Stop Shop (VAT-OSS) działającego na mocy przepisów unijnych, a operujących na poziomie lokalnych krajów członkowskich. Rozwiązanie to ma za zadanie:

 • Uszczelnić system podatku VAT na poziomie europejskim
 • Minimalizować możliwości arbitrażu podatkowego
 • Upraszczać proces przestrzegania przepisów VAT zarówno dla zagranicznych, jak i unijnych sprzedawców internetowych prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej.

Szczególnym przypadkiem przedsiębiorców internetowych są oczywiście sprzedawcy Amazon FBA Sprzedają oni i wysyłają produkty do klientów w kilku krajach, ale także zazwyczaj przechowują je za granicą w ramach uczestnictwa w programach Fulfilled by Amazon. W związku z magazynowaniem produktów w innych krajach podlegają oni nie tylko przepisom ogólnym, ale także dodatkowym obowiązkom wynikającym z lokalnych regulacji i procedur związanych z VAT.

Unijny próg wartościowy dostaw

Jedną z najważniejszych zmian w 2021 roku było zniesienie progów dostawy obowiązujących w poszczególnych krajach dla sprzedaży B2C „na odległość”, czyli tak zwanej „distance sales” na rzecz niższego, obowiązującego w całej UE progu.

Poprzednie progi wynosiły od 35 000 EUR do 100 000 EUR w zależności od kraju. W momencie, gdy wartość dostaw dokonanych przez sprzedawcę Amazon do klientów indywidualnych w danym kraju przekroczyła próg obowiązujący w tym kraju, sprzedawca był zobowiązany do:

 • Zarejestrowania się jako płatnik VAT
 • Stosowania stawek VAT obowiązujących w tym kraju w odniesieniu do przyszłej sprzedaży
 • Składania regularnych deklaracji VAT w danym kraju do lokalnego odpowiednika urzędu skarbowego.

Przed przekroczeniem progu dostawy były traktowane jako sprzedaż krajowa i wykazywane z zastosowaniem krajowych stawek VAT w lokalnej deklaracji VAT. Tak było przed lipcem 2021 roku.

Nowy próg wprowadzony wraz z wejściem w życie OSS wynosi tylko 10 000 euro, a więc jest znacznie niższy. Obowiązuje on dla całego obszaru UE, co jest bardzo istotne, ponieważ pułap ten osiągany jest zazwyczaj bardzo szybko. W związku z tym nie można zwlekać z decyzjami odnośnie rozliczania VAT. Oznacza to, że cała sprzedaż transgraniczna, niezależnie od tego, w których państwach UE mieszkają klienci, wlicza się do limitu. Po jego przekroczeniu konieczna jest rejestracja VAT we wszystkich krajach, do których sprzedawca Amazon wysyła produkty.

Aby pomyślnie zarejestrować się do celów podatku VAT i regularnie wypełniać lokalne deklaracje podatkowe, zaleca się zatrudnienie lokalnych księgowych, Organy podatkowe porozumiewają się zazwyczaj wyłącznie w języku danego kraju i niekiedy wymagają obecności rodzimego przedstawiciela przy składaniu deklaracji. Zmiana ta ma na celu zminimalizowanie możliwości „kreatywnej księgowości”, ale równocześnie zwiększa obciążenia biurokratyczne dla sprzedawców Amazon, którzy prowadzą działalność na kilku europejskich rynkach.

OSS dla sprzedawców Amazon

Zmiana limitów progowych nastąpiła wraz z wprowadzeniem OSS, nowej regulacji, która umożliwia niektórym sprzedawcom internetowym załatwianie spraw związanych z ogólnounijnym podatkiem VAT w swoim kraju.

Korzystanie z tego programu oznacza rezygnację z progu 10 000 EUR. Zamiast tego od samego początku stosuje się lokalne stawki VAT właściwe dla danego państwa. Następnie wykazuje się wszystkie transakcje transgraniczne B2C w raporcie OSS, który jest składany w kraju macierzystym i płaci się całkowite zobowiązanie z tytułu podatku VAT do urzędu skarbowego w kraju macierzystym. Jednym zdaniem: rozliczasz VAT w całej Unii za pośrednictwem jednej deklaracji i jednej płatności do polskiego urzędu skarbowego.

Krajowy urząd skarbowy przekazuje następnie odpowiednie kwoty do krajów, którym należy się podatek VAT. Aby to umożliwić, raporty OSS muszą być tworzone zgodnie z bardzo szczegółowymi wytycznymi. Przede wszystkim należy posortować wszystkie transakcje według kraju:

 • Nadania przesyłki
 • Nadania paczki
 • Zastosowanej stawki VAT.

Następnie sumy wszystkich tych transakcji należy wprowadzić do raportu OSS.

Mimo że procedura sortowania jest bardzo czasochłonna, OSS stanowi uproszczenie obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów VAT dla sprzedawców Amazon, których przesyłki są wysyłane wyłącznie z ich kraju ojczystego. Mogą oni zrezygnować z lokalnych księgowych i z pilnowania zmieniających się terminów obowiązujących w poszczególnych krajach czy limitów sprzedaży na danym rynku.

Przepisy dotyczące podatku VAT dla sprzedawców Amazon FBA

Brzmi dobrze, prawda? Są jednak trudnosci związane z OSS. Jest to przede wszystkim fakt, że nie ma on zastosowania dla sprzedawców Amazon w programie FBA.

OSS ma zastosowanie tylko do sprzedaży transgranicznej, a więc nie dotyczy dostaw na terenie danego kraju. To znacznie obniża jego użyteczność, zwłaszcza właśnie dla sprzedawców Amazon FBA, którzy przechowują produkty w magazynach tego giganta e-commerce w różnych lokalizacjach w UE poza krajem prowadzenia działalności.

Sprzedawcy Amazon FBA nie zawsze wiedzą, gdzie aktualnie magazynowane są ich zapasy, co może wydać się dziwne, ale tak właśnie jest. Rejestracja do VAT w danym kraju jest obowiązkowa, gdy produkt może być potencjalnie przechowywany lub jest przechowywany w danym kraju. Oznacza to, że sprzedawcy, którzy korzystają z programu FBA, takiego jak PAN-EU, muszą natychmiast zarejestrować się jako podatnicy VAT w krajach, w których potencjalnie będą składowane ich produkty. Aby uczestniczyć w tym programie, wymagana jest możliwość składowania w co najmniej 4 krajach UE – a co za tym idzie – rejestracja do VAT w tych krajach. Które to będą kraje, zależy oczywiście od sprzedawcy. 

Jak ustawić VAT w panelu sprzedawcy na Amazon?

Na koniec kilka praktycznych wskazówek związanych z ustawieniami związanymi z podatkiem VAT w  Seller Central:

 1. Możliwość  uruchomienia OSS na Amazon znajdziesz w Sekcji Ustawienia -> Tax Information. 
 2. Możliwość dodania numeru VAT powiązanego z kontem można również dodać w powyższej sekcji. Czas weryfikacji to do 48 h.
 3. Dozwolone miejsca składowania produktów w modelu FBA ustawisz w Settings -> Fulfillment by Amazon – Cross-Border Fulfilment Settings.
 4. Raport mówiący o tym, gdzie obecnie znajdują się Twoje produkty, wygenerujesz w Reports -> Fulfillment by Amazon -> Inventory -> Multi Country Inventory.

Happy Taxing,

Go2Market Crew

19.04
2022

Kategorie

Wybierz Case Study

Zobacz, jak zwiększyła się sprzedaż klientów po rozpoczęciu współpracy z Go 2 Market

Potrzebujesz wsparcia w sprzedaży na Amazonie ?

Porozmawiamy o tym, jakie masz potrzeby, problemy i plany związane ze sprzedażą na Amazonie. Ustalimy, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc.

Podczas rozmowy:

 • zadamy kilka pytań, aby dowiedzieć się więcej o Twojej firmie i produktach,

 • odpowiemy na Twoje pytania,

 • wspólnie ustalimy ewentualny kolejny krok.


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest Go2Market Sp. z o.o., który będzie przetwarzał dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatnosci.

  © 2023 Go2Market. Wszystkie prawa zastrzeżone. Amazon, Amazon Advertising, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc., or its affiliates.