Opłata "Carton Compliance"

Opłata “Carton Compliance” dla programu Vendor wchodzi w życie 4.03.2019

Opłata za “Carton Information Compliance” lub nazywana również “No Carton Content Label” wchodzi w życie 4.03.2019. 2 roku 2018 dostawcy w programie Vendor otrzymywali informację na temat Non Compliance jednak były to jedynie informacje a opłaty nie były naliczane. To zmienia się od 4.03.2019. Carton Information Compliance dotyczy wymagań jakie powinien spełniać każdy karton wysłany do…